Tarievenstructuur

Over de tarieven willen wij voor iedereen transparant willen zijn. Of het nu de opdrachtgever of de opdrachtnemer is, duidelijkheid moet ons kenmerken.

Onze marge proberen wij aan het opleidingsniveau op te hangen. Voor het MBO niveau betekent dit een lager bedrag per uur dan voor het HBO niveau. Uitgangspunt is dan ook: hij/zij die het werk doet, heeft het meeste risico en dus recht op het hoogst mogelijke tarief.
 

 
Haven Financiele Detachering ©2011 | Alle rechten voorbehouden