Schaduwmanagement

Bij de start van een opdracht zijn een aantal punten vastgelegd omtrent de functie, de plaats in de organisatie, de werkzaamheden etc. Tijdens de looptijd van de opdracht zullen wij met zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer contact opnemen om de voortgang te bespreken. De uitkomsten hiervan worden ook teruggekoppeld. Elke opdracht die geëindigd is, wordt geëvalueerd met de opdrachtgever. Hiertoe gebruiken wij formulieren welke ook voor de opdrachtnemer inzichtelijk zullen zijn. Op deze wijze geven we alle partijen de mogelijkheid om een opdracht zo af te ronden dat, indien er leerpunten zijn, deze kunnen worden meegenomen voor een volgende opdracht.  

 
Haven Financiele Detachering ©2011 | Alle rechten voorbehouden